Handelsbetingelser og praktiske oplysninger


Handelsbetingelser og praktiske oplysninger gældende for privat kunder:

Arrangør af turene/kurserne/events er Fishnship.dk, Fiskekurser.dk og Boatfishing.dk, Kærvej 9A, 5883 Oure, Danmark. CVR-nr: DK33426674


Forbehold 

Vi tager forbehold for trykfejl og andre åbenlyse fejl. Vi tager ligeledes forbehold for prisændringer forårsaget af kursændringer, skatter og afgifter, samt andre ændringer, som vi er uden indflydelse på.


Betaling

Ved bestilling fremsendes faktura. Faturaens fude pris betales inden kurset/arrangementet.


Deltagerinformation

Mail med oplysninger om nøjagtigt mødetidspunkt og -sted, og andre praktiske oplysninger udsendes ca. 3 dage før startdato, mødested kan ændres efterfølgende pga vejr mm. Eventuel ændring fremsendes pr. mail . De bør gennemgå det fremsendte materiale og straks gøre opmærksom på eventuelle fejl eller uoverensstemmelser. Særlige aftaler skal fremgå af tilmeldingsbreve eller kvittering for at være bindende for os.


Aflysning af tur/kursus/event

Får en tur ikke fornøden tilslutning, eller er det  ikke forsvarligt at gennemfører turen pga vind- og vejrforhold, kan vi aflyse turen eller foreslå tilrettede vilkår. Annullerer vi turen, meddeler vi Dem dette straks og tilbagebetaler hele det indbetalte beløb.


Afbestillingsbetingelser, hvis kunden afbesiller

Senere end 21 dage før tur/kursus/event, ved udeblivelse og for sent fremmøde: Hele kursets pris betales.

Mellem 44 og 22 dage før tur/kursus/event: 85% af kursets pris betales.

Mellem 60 og 45 dage før tur/kursus/event: 50% af kursets pris betales.

Tidligere end 60 dage før tur/kursus/event: 15 %af kursets pris betales.


Overdragelse

De har mulighed for at overdrage Deres tur/kursus/event til en anden person, som opfylder kravene for deltagelse. Ønsker De at gøre dette, skal det omgående meddeles til os.


Delvis udnyttelse af arrangement

Udebliver De fra de i arrangementet anførte måltider, eller udnyttes andre af de inkluderede elementer ikke eller kun delvist, kan godtgørelse ikke påregnes.


Deltagernes ansvar

De skal rette Dem efter gældende regler og anvisninger givet af instruktører, og andre, som har forbindelse med kursets gennemførelse. Tilsidesættes disse forpligtelser i væsentlig grad, kan vi udelukke Dem fra fortsat deltagelse, respektivt forhindre, at De påbegynder kurset. I sådanne tilfælde finder ingen refunderinger sted, og ekstra udgifter påhviler Dem. Optræder der mangler hos vore instruktører eller leverandører, har De pligt til på stedet at rette henvendelse til vor repræsentant, der vil rette fejlen. Løses problemet ikke, bør De skriftligt indhente en bekræftelse herpå som dokumentation ved en eventuel reklamation.


De er under hele turen dækket af Fiskekurser.dks/Boatfishing.dks erhvervsansvarsforsikring og passagerforsikring. Denne dækker, hvis vores instruktør kan gøres ansvarlig for en evt. skade. Det er dog langt mere sandsynligt at evt. skade skyldes et hændeligt uheld. Derfor opfordrer vi alle vores kursister til, at have en fritidsulykkesforsikring. Derfor bør de kontakte deres forsikringsselskab og sørge for, at de er dækket af en ulykkesforsikring.


Vort ansvar

Lider De tab eller skade som følge af fejl eller mangler på tur/kursus/event, begrænses vort ansvar til at omfatte dette. Vi er helt fritaget for skader, der rammer en deltager, og som er forårsaget af katastrofer, strejker og andre hændelser, som er af force majeureagtig karakter, eller som er forårsaget af andre deltagere eller deltagerens egen uforsigtighed og/eller forsømmelighed.

Ved arrangementer, der indeholder sejllads, benytter vi os kun af opperatører med godkendte fartøjere og tilladelse til sejllads med passagere.


Reklamation

Eventuel reklamation skal være os i hænde senest 30 dage efter kursets afslutning. Søgsmål mod os skal anlægges ved dansk domstol eller afgøres ved voldgift. Ethvert krav mod os skal reguleres efter dansk ret.


Priser

Alle priser i vort program er angivet i danske kroner medmindre andet er anført.


Glemte sager

Angående glemte sager under tur/kursus/event bedes man rette skriftlig henvendelse med nøjagtig beskrivelse af den glemte genstand, hvorefter Fiskekurser.dk/Boatfishing.dk foretager en efterlysning. Fiskekurser.dk/Boatfishing.dk er på ingen måde ansvarlig for bortkomne/glemte effekter. Efterlysningen bør altid ske på stedet hvis muligt, eller omgående efter deres hjemkomst. Efter kort opbevaringstid afleveres effekterne til politiets hittegodskontor.

Handelsbetingelser og praktiske oplysninger gældende for virksomheder og instituioner:

Arrangør af turene/kurserne/events er Fiskekurser.dk og Boatfishing.dk, Kærvej 9A, 5883 Oure, Danmark. CVR-nr: DK33426674


Forbehold 

Vi tager forbehold for trykfejl og andre åbenlyse fejl. Vi tager ligeledes forbehold for prisændringer forårsaget af kursændringer, skatter og afgifter, samt andre ændringer, som vi er uden indflydelse på.


Betaling

Arrangementer til en pris under 30.000 kr. betales forud for gennemførsel af event.

Arrangementer til en pris over 30.000 kr. betales over to rater, 40% før afvikling af event og 60% efter gennemførsel af event.


Deltagerinformation

Mail med oplysninger om nøjagtigt mødetidspunkt og -sted, og andre praktiske oplysninger udsendes sammen med ordrebekræftigelse. Mødested kan ændres efterfølgende pga vejr mm. Eventuel ændring fremsendes pr. mail . De bør gennemgå det fremsendte materiale og straks gøre opmærksom på eventuelle fejl eller uoverensstemmelser. Særlige aftaler skal fremgå af tilmeldingsbreve eller kvittering for at være bindende for os.


Aflysning eller ændring af kurset/eventen

Hvis det ikke er forsvarligt at gennemfører turen pga vind- og vejrforhold, kan vi aflyse turen eller foreslå tilrettede vilkår. Annullerer vi turen, meddeler vi Dem dette straks og tilbagebetaler 95% af den aftalte pris.


Afbestillingsbetingelser, hvis kunden afbestiller:

Senere end 21 dage før tur/kursus/event, ved udeblivelse og for sent fremmøde: Hele kursets pris betales.

Mellem 44 og 22 dage før tur/kursus/event: 85% af kursets pris betales.

Mellem 60 og 45 dage før tur/kursus/event: 50% af kursets pris betales.

Tidligere end 60 dage før tur/kursus/event: 15 %af kursets pris betales.


Delvis udnyttelse af arrangement

Udebliver De fra de i arrangementet anførte måltider, eller udnyttes andre af de inkluderede elementer ikke eller kun delvist, kan godtgørelse ikke påregnes.


Deltagernes ansvar

De skal rette Dem efter gældende regler og anvisninger givet af instruktører, og andre, som har forbindelse med kursets gennemførelse. Tilsidesættes disse forpligtelser i væsentlig grad, kan vi udelukke Dem fra fortsat deltagelse, respektivt forhindre, at De påbegynder kurset. I sådanne tilfælde finder ingen refunderinger sted, og ekstra udgifter påhviler Dem. Optræder der mangler hos vore instruktører eller leverandører, har De pligt til på stedet at rette henvendelse til vor repræsentant, der vil rette fejlen. Løses problemet ikke, bør De skriftligt indhente en bekræftelse herpå som dokumentation ved en eventuel reklamation.

Vi forudsætter, at virksomheder og institutioner har ansvars- og ulykkesforsikring, der dækker deres ansatte under arrangementer afholdt af os.


Vort ansvar

Lider De tab eller skade som følge af fejl eller mangler på tur/kursus/event, begrænses vort ansvar til at omfatte dette. Vi er helt fritaget for skader, der rammer en deltager, og som er forårsaget af katastrofer, strejker og andre hændelser, som er af force majeureagtig karakter, eller som er forårsaget af andre deltagere eller deltagerens egen uforsigtighed og/eller forsømmelighed.

Ved arrangementer, der indeholder sejllads, benytter vi os kun af opperatører med godkendte fartøjere og tilladelse til sejllads med passagere.


Reklamation

Eventuel reklamation skal være os i hænde senest 30 dage efter kursets afslutning. Søgsmål mod os skal anlægges ved dansk domstol eller afgøres ved voldgift. Ethvert krav mod os skal reguleres efter dansk ret.


Priser

Alle priser i vort program er angivet i danske kroner medmindre andet er anført.


Glemte sager

Angående glemte sager under kurser bedes man rette skriftlig henvendelse med nøjagtig beskrivelse af den glemte genstand, hvorefter fiskekurser.dk foretager en efterlysning. Fiskekurser.dk er på ingen måde ansvarlig for bortkomne/glemte effekter. Efterlysningen bør altid ske på stedet hvis muligt, eller omgående efter deres hjemkomst. Efter kort opbevaringstid afleveres effekterne til politiets hittegodskontor.Har de spørgsmål eller et specifik ønske så kontakt os venligst på telefon +45 27 28 95 41 eller på mail info@fishnship.dk.

CLAUS EKLUNDH CHRISTENSEN 

Skipper / Guide / CEO